person

Thomas Olander

Verkställande direktör sedan 2016
Född: 1960

Innehav i Veg of Lund AB

1 063 636 aktier.

Oberoende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive dess större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Thomas Olander Consultancy AB.

Tidigare uppdrag

Utbildning/bakgrund

Thomas är utbildad i marknadsekonomi och har många års erfarenhet av arbete med marknadsföring och försäljning. Han har haft positionen som verkställande direktör på flera större bolag de senaste 11 åren, bland annat på Ugglarps slakteri AB, Pärsons Sverige AB (HK Scan), Kreatina A/S (HK Scan), Scan Foods UK Ltd (HK Scan) och Rose Poultry A/S (HK Scan). Thomas har även en bred erfarenhet av arbete som konsult.

person

Erik Sundqvist

CFO sedan 2019
Född: 1985

Innehav i Veg of Lund AB

0 aktier.

Oberoende

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende till Bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Utbildning/bakgrund

Erik är utbildad företagsekonom med inriktning på redovisning vid Lunds universitet. Han kommer senast från positionen som ekonomiansvarig på Minut där han bland annat var inblandad i bolagets senaste kapitalanskaffningsprocess. Erik har även deltagit i andra kapitalanskaffningsprocesser i rollen som finansiell rådgivare för bolag som sökt extern finansiering.

person

David Sandberg

Försäljningschef sedan 2020
Född: 1973

Innehav i Veg of Lund AB

11 000 aktier.

Oberoende

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende till Bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Utbildning/bakgrund

David är en erfaren försäljningschef inom livsmedelsbranschen. Han kommer senast från Johan & Nyström Kafferosteri och har även arbetat som försäljningsansvarig för Nestlé i södra Sverige och Microsoft Sverige (interaktiva läromedel).

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2019 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 1 077 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2019 utgått med totalt 1 168 TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.