person

Thomas Olander

Verkställande direktör sedan 2016
Född: 1960

Innehav i Veg of Lund AB

1 063 636 aktier.

Oberoende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive dess större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Thomas Olander Consultancy AB.

Tidigare uppdrag

Utbildning/bakgrund

Thomas är utbildad i marknadsekonomi och har många års erfarenhet av arbete med marknadsföring och försäljning. Han har haft positionen som verkställande direktör på flera större bolag de senaste 11 åren, bland annat på Ugglarps slakteri AB, Pärsons Sverige AB (HK Scan), Kreatina A/S (HK Scan), Scan Foods UK Ltd (HK Scan) och Rose Poultry A/S (HK Scan). Thomas har även en bred erfarenhet av arbete som konsult.

person

Erik Sundqvist

CFO sedan 2019
Född: 1985

Innehav i Veg of Lund AB

0 aktier.

Oberoende

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende till Bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Utbildning/bakgrund

Erik är utbildad företagsekonom med inriktning på redovisning vid Lunds universitet. Han kommer senast från positionen som ekonomiansvarig på Minut där han bland annat var inblandad i bolagets senaste kapitalanskaffningsprocess. Erik har även deltagit i andra kapitalanskaffningsprocesser i rollen som finansiell rådgivare för bolag som sökt extern finansiering.

person

Roy Giordano

Marknads- och försäljningschef sedan 2019
Född: 1965

Innehav i Veg of Lund AB

0 aktier.

Oberoende

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende till Bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i G Tudering Trading AB.

Utbildning/bakgrund

Roy är utbildad marknadsekonom vid Lunds universitet och har även en utbildning inom Brand Management. Han har arbetat 12 år med strategisk marknadsföring för reklambyråer i Sverige och han har även tidigare arbetat med försäljning för Campofrio Food Group med positionen som Commercial Director för Skandinavien med totalansvar för regionen.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Arvoden och andra ersättning till styrelseledamöter beslutas av årsstämman.
Sammanlagt har under 2018 ingen ersättning utgått till styrelsen enligt beslut vid årsstämman 2018. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2018 utgått med totalt 685 000 SEK.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.