person

Torbjörn Clementz

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2019
Född: 1961

Innehav i Veg of Lund AB

4 545 aktier.

Övrigt innehav

Äger mer än fem procent av aktierna i Charmito Consulting AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot och ordförande i Charmito Consulting AB. Styrelseledamot i Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag, Precise Biometrics AB och ArcAroma AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i One Nordic AB, Lecor Stålteknik AB, One Nordic Sverige AB, Euro Football Partners AB (Likvidation avslutad 2018-09-26), Lappland Elnät i Jokkmokk AB och One Nordic Konsult AB.

Utbildning/bakgrund

Torbjörn har en ekonomie kandidatexamen från Växjö Universitet och har mer än 30 års erfarenhet från olika ledande ekonomibefattningar i internationella företag, bland annat inom Peab- och Perstorpskoncernerna. Torbjörn Clementz har tidigare arbetat som CFO och vice VD på BE Group och CFO på ONE Nordic, Kährs Group och Salinity Group.

person

Eva Tornberg

Styrelseledamot sedan 2016
Född: 1948

Innehav i Veg of Lund AB

1 323 182 aktier.

Övrigt innehav

Äger mer än fem procent av aktierna i Reosurf AB (tidigare Phenoliv AB).

Oberoende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Reosurf AB.

Tidigare uppdrag

Utbildning/bakgrund

Teknisk doktorsexamen och Professor. Eva arbetar idag som uppfinnare och är ansvarig för forskning och utveckling i Bolaget. Hon har tidigare erfarenhet som forskningschef på dåvarande köttforskningsinstitutet som var helägt av Scan AB. Hon har en gedigen forskningserfarenhet med totalt 189 vetenskapliga publikationer och fem patent.

person

Anders Hättmark

Styrelseledamot sedan 2016
Född: 1961

Innehav i Veg of Lund AB

666 523 aktier.

Övrigt innehav

Äger mer än fem procent av aktierna i ArcAroma AB och Confidera Syd Aktiebolag.

Oberoende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Dringen AB och Confidera Syd Aktiebolag och OptiFreeze AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i ArcAroma AB och Reosurf AB.

Utbildning/bakgrund

Anders har många års erfarenhet av styrelsearbete i flertalet bolag, noterade såväl som onoterade.

person

Linda Neckmar

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1973

Innehav i Veg of Lund AB

4 091 aktier.

Övrigt innehav

Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i EQL Pharma AB. Vice President Commercial development Human Health på Chr Hansen A/S i Danmark.

Tidigare uppdrag

Vice president EMEA & APAC i Probi AB.

Utbildning/bakgrund

Linda är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Hon har tidigare erfarenhet av global försäljning av bioteknik och konsument-produkter inom hälsoområden sedan 2005, senast som Vice president EMEA & APAC i Probi AB. Hon har dessförinnan haft en karriär inom forskning.

person

Roger Johansson

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1968

Innehav i Veg of Lund AB

15 000 aktier.

Beroende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Executive Vice President på Roxtec Group och styrelseordförande i Powerheat-gruppen med bolag som Gripen Betongelement, We Construction, Power Heat Piping och Solenco.

Tidigare uppdrag

Alfa Laval, Findus, Tetra Pak och Unilever/Blå Band.

Utbildning/bakgrund

Roger Johansson är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid Lunds universitet (LTH) och har en gedigen erfarenhet från välkända livsmedelsbolag inklusive Alfa Laval, Findus, Tetra Pak och Unilever/Blå Band.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2019 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 1 077 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2019 utgått med totalt 1 168 TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.