se vd CECILIA LINDWALL kommentera senaste delårsrapporten