se TF vd EMMA KÄLLQVIST kommentera senaste delårsrapporten