se vd thomas olander kommentera senaste delårsrapporten