Aktieägarstruktur*

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag1 323 18212,5%
Thomas Olander via bolag1 063 63610,1%
LU Holding786 1867,3%
Torbjörn Malmsjö via bolag767 5577,2%
Anders Hättmark via bolag666 5236,3%
LMK431 8184,1%
Einar Haugland391 9993,7%
Nordnet pensionsförsäkring AB334 5883,2%
GANTRO AB312 3972,9%
Thomas Holmgren304 5452,9%
Övriga aktieägare4 203 84039,8%
Totalt10 567 272100 %

* Veg of Lunds aktiebok per den 8 januari 2020

utdelningspolicy

Veg of Lund befinner sig i en tillväxtfas och någon utdelning har hittills inte lämnats av Bolaget. Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Det kan inte förutses om och när Bolaget kommer kunna lämna vinstutdelning, hur stor sådan vinstutdelning kan tänkas bli eller om sådan vinstutdelning kommer vara långsiktigt hållbar. Bolaget har därför inte antagit någon utdelningspolicy.

Certified AdvisEr

Eminova Fondkommision AB, tel: 08-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se.