Aktieägarstruktur*

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag1 305 00016,7 %
Thomas Olander via bolag1 250 00015,9 %
LU Holding795 50010,2 %
Anders Hättmark via bolag648 3418,3 %
Torbjörn Malmsjö609 3757,8 %
Fårö Capital398 0005,1 %
Anders Färnqvist300 0003,8 %
Thomas Holmgren250 0003,2 %
Kenneth Eriksson200 0002,6 %
Svarta Tornet Invest AB140 0001,8 %
Övriga aktieägare1 943 78424,6 %
Totalt7 840 000100 %

* Veg of Lunds aktiebok per den 8 januari 2020

utdelningspolicy

Veg of Lund befinner sig i en tillväxtfas och någon utdelning har hittills inte lämnats av Bolaget. Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Det kan inte förutses om och när Bolaget kommer kunna lämna vinstutdelning, hur stor sådan vinstutdelning kan tänkas bli eller om sådan vinstutdelning kommer vara långsiktigt hållbar. Bolaget har därför inte antagit någon utdelningspolicy.

Certified AdvisEr

Eminova Fondkommision AB, tel: 08-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se.