aktiekapitalets utveckling fram till den 31 december 2019

[table id=2 /]