aktiekapitalets utveckling fram till den 31 december 2019

Antal aktierAktiekapitalTillfört kapital
TidpunktHändelseFörändringTotaltKvotvärdeFörändringTotaltPris/aktie
(genomsnitt)
Ack. tillfört
2016-02-18NYBILDNING5 0005 00010 SEK50 000 SEK50 000 SEK-50 000 SEK
2016-10-04NYEMISSION8405 84010 SEK8 400 SEK58 400 SEK3 000 SEK2 520 000 SEK
2018-01-25SPLIT (1 000:1)5 834 1605 840 0000,01 SEK-58 400 SEK-2 520 000 SEK
2018-01-25NYEMISSION1 000 0006 840 0000,01 SEK10 000 SEK68 400 SEK5,50 SEK8 020 000 SEK
2019-01-11NYEMISSION1 000 0007 840 0000,01 SEK10 000 SEK78 400 SEK11,00 SEK19 020 000 SEK
2019-10-31FONDEMISSION-7 840 0000,064 SEK423 360 SEK501 760 SEK-19 020 000 SEK