Ägarstruktur den 31 mars 2020

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag1 323 18212,5%
Thomas Olander via bolag1 063 63610,1%
LU Holding786 1867,3%
Torbjörn Malmsjö via bolag767 5577,2%
Anders Hättmark via bolag666 5236,3%
LMK431 8184,1%
Einar Haugland391 9993,7%
Nordnet pensionsförsäkring AB334 5883,2%
GANTRO AB312 3972,9%
Thomas Holmgren304 5452,9%
Övriga aktieägare4 203 84039,8%
Totalt10 567 272100 %