Ägarstruktur den 31 MARS 2021

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag 1 323 18212,5%
Thomas Olander via bolag 1 063 63610,1%
Torbjörn Malmsjö via bolag 767 5577,3%
LU Holding 672 0616,4%
Anders Hättmark via bolag 666 5236,3%
Einar Haugland 391 0003,7%
Thomas Holmgren m. närstående 325 1403,1%
Anders Färnqvist 300 0002,8%
Nordnet pensionsförsäkring 256 5252,4%
LMK Forward AB 250 0002,4%
Övriga aktieägare 4 551 64843%
Totalt10 567 272100%