X

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag 1 314 37010,8%
Anders Färnqvist 790 000 6,5%
Anders Hättmark via bolag 658 710 5,4%
Torbjörn Malmsjö 499 375 4,1%
Avanza Pension 483 936 4,0%
Einar Haugland 442 000 3,6%
LU Holding 322 061 2,7%
Försäkringsbolaget, Skandia 281 459 2,3%
Kenneth Eriksson 250 000 2,1%
Thomas Holmgren 167 201 1,4%
Övriga aktieägare 6 937 14457,1%
Totalt12 146 256100,0%