Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Veg of Lund inleder försäljning i Kina via Pinduoduo

Veg of Lund AB har inlett ett samarbete med en kinesisk aktör som kommer att…

Läs mer

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019

Årsredovisning 2019

Delårsrapport Q1, januari – mars 2020

Årsstämma 2020

Delårsrapport Q2, april – juni 2020

Finansiell kalender

Se vår VD Thomas Olander berätta om produkten och våra tillväxtplaner.

Se Professor Eva Tornberg berätta mer om vår patenterade teknologi.

Intervju Analyst Group, 13 januari 2020, VD Veg of Lund Thomas Olander

Stora Aktiedagen, Stockholm 2019, VD Veg of Lund Thomas Olander

kommande händelser

Delårsrapport Q1, januari – mars 2020
19 maj 2020

Läs alla händelser >

 

TEST
Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden här

Prenumerera