Läs mer om Veg of Lund OCH VÅR OMVÄRLD:

 

*Betalartikel

Se och lyssna till VEG OF LUNDS TILLFÖRORDNADE vd EMMA KÄLLQVISTs kommentAR TILL senaste delårsrapport

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2, januari – juni 2022

Delårsrapport Q3, januari – september 2022

Bokslutskommuniké 2022

Finansiell kalender
TEST
Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden här

Prenumerera