Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Förändring i styrelsen för Veg of Lund

Torbjörn Malmsjö har idag meddelat att han på grund av personliga skäl önskar lämna styrelsen…

Läs mer

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019

Årsredovisning 2019

Delårsrapport januari – mars 2020, kvartal 1

Årsstämma 2020

Delårsrapport april – juni 2020, kvartal 2

Finansiell kalender

Se vår VD Thomas Olander berätta om produkten och våra tillväxtplaner.

Se Professor Eva Tornberg berätta mer om vår patenterade teknologi.

Intervju Analyst Group, 13 januari 2020, VD Veg of Lund Thomas Olander

Stora Aktiedagen, Stockholm 2019, VD Veg of Lund Thomas Olander

kommande händelser

Årsredovisning 2019
13 april 2020

Läs alla händelser >

 

TEST
Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden här

Prenumerera