Veg of Lund AB (publ) fattar beslut om riktad nyemission av högst 2 727 272 aktier inför notering på Nasdaq First North Growth Market Sweden och offentliggör prospekt

Styrelsen i Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har idag, med…

Läs mer

Se vår VD Thomas Olander berätta om produkten och våra tillväxtplaner.

Se Professor Eva Tornberg berätta mer om vår patenterade teknologi.

Intervju Analyst Group, 13 januari 2020, VD Veg of Lund Thomas Olander

Stora Aktiedagen, Stockholm 2019, VD Veg of Lund Thomas Olander

kommande händelser

Bokslutskommuniké 2019
26 februari 2020

Läs alla händelser >

TEST
Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden här

Prenumerera